Privacybeleid De Merkverkenners

Ten aanzien van de privacy van de bezoekers van deze website geven DE MERKVERKENNERS aan dat zij:

  • privacy zeer serieus nemen,
  • hun best doen ieders privacy te respecteren,
  • geen persoonsgegevens verwerken,
  • de persoonsgegevens die vrijwillig zijn afgestaan door het invullen van het contactformulier, zo goed mogelijk beschermen.

Privacy op de website

Op de website van DE MERKVERKENNERS wordt geen gebruik gemaakt van cookies, trackers en andere volgtechnologie. DE MERKVERKENNERS houden geen bezoekers-statistieken bij.

Contactformulier

Het contactformulier op de website wordt gebruikt voor het maken van een email die verstuurd wordt aan DE MERKVERKENNERS. De gegevens worden verder niet verwerkt en noch bewaard.

En verder . . .

Dit privacystatement is mede gebaseerd op het privacystatement van de Autoriteit Persoonsgegevens. Met dit privacystatement geven DE MERKVERKENNERS invulling aan de volgende aanbeveling uit de Handleiding AVG: “informatievoorziening aan de betrokkenen op schrift stellen (bijvoorbeeld in de vorm van een privacy statement); ” (5.2 p. 51). In de Handleiding zijn verder geen eisen aan een privacystatement opgenomen.

Scroll naar boven