Werkwijze

Met de krachtige intuïtieve methode van opstellingen geven we je inzicht in factoren die bewust of onbewust invloed hebben op jouw vraagstuk, maar vaak onbenoemd blijven in rapporten en adviezen. Met onze no-nonsense instelling zorgen we ervoor dat we het concreet houden. 

Wat is een opstelling?

Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een (deel van een) systeem. Dat kan bijvoorbeeld een familie zijn, een team waarin je werkt, een organisatie of proces waar je onderdeel van bent of nog verder daarbuiten zoals bij merken en hun doelgroepen.

Door van een afstandje naar het systeem van jouw vraagstuk te kijken, zie je andere patronen dan wanneer je er midden in staat. Zo maakt een opstelling het onzichtbare zichtbaar en het onbewuste bewust.

Bij een fysieke opstelling vragen we personen om als representant voor een element te gaan staan. Zij kunnen verslag doen van wat zij ervaren vanuit die rol en de positie die zij innemen in de opstelling en daarmee het systeem. Dit geeft nog meer informatie en diepere inzichten in wat er speelt.

Soorten vraagstukken

Opstellingen laten patronen en verhoudingen zien die spelen in een systeem. Bij familie-opstellingen gaat het over familierelaties, bij merk- en organisatieopstellingen om het krachtenveld tussen mensen, teams, merken, producten, hun klanten of gebruikers en prospects.

Opstellingen zijn daarmee heel waardevol bij bijvoorbeeld positioneringsvraagstukken, het vinden van de meest krachtige propositie of een stakeholderanalyse. Of het soepeler laten verlopen van samenwerkingen. 

In de toekomst kijken?

In een opstelling kun je ook onderzoeken welke reacties een voorgenomen beslissing op kan roepen in het systeem. Wie of welk element wordt blij van de geplande interventie? Zijn er ook negatieve reacties te verwachten? Een opstelling heeft geen direct voorspellende waarde, maar laat wel mogelijke reacties op de potentiële verandering zien. En daar kun jij dan weer je voordeel mee doen omdat je beter bent voorbereid.

Invulling samenwerking en resultaat

Hoe we invulling geven aan onze samenwerking bepalen we samen. Voor opstellingen rond een specifiek vraagstuk stemmen we vooraf goed af wat je eruit wilt halen, welke elementen moeten worden opgesteld en welke vorm van opstelling hier het beste bij past. Na afloop ontvang je een rapportage met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen en we denken met je mee over hoe we jou kunnen helpen bij het zetten van de vervolgstappen.  

Nieuwsgierig geworden?

Ben jij nieuwsgierig naar hoe onze aanpak met opstellingen jouw blikveld kan verruimen en jou kan helpen meer voor elkaar te krijgen? Neem dan contact met ons op via contactformulier.

_L6A8651-edit-bewerkt

Vertrouwelijkheid gewaarborgd

We zijn ons ervan bewust dat de vraagstukken die we behandelen vaak vertrouwelijk van aard zijn. Ze gaan over voorgenomen besluiten, vaak strategisch en met een groot belang. We zorgen er dan ook voor dat deze vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd tijdens en na het traject. De vertrouwelijkheidsclausule is bijvoorbeeld standaard onderdeel van onze overeenkomst met externe deelnemers en indien gewenst laten we hen een Non Disclosure Agreement (NDA) tekenen. Tijdens de workshop waarin de fysieke opstelling plaatsvindt benadrukken we de vertrouwelijkheid van de casus nogmaals.

Scroll naar boven